ונוס 4

קנבס
2014
Acrylic and body paints on canvas, printed on glass

Venus 4

Canvas
CV065
Acrylic and body paints on canvas, printed on glass
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size as per custom order