נשמת העץ

קנבס
2014
Acrylic and body paints on canvas, printed on glass

The Soul Tree

Canvas
CV025
Acrylic and body paints on canvas, printed on glass
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size as per custom order