חלק בעולם

קנבס
2014
Acrylic and body paints on canvas, printed on glass

Part of the World

Canvas
CV088
Acrylic and body paints on canvas, printed on glass
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size as per custom order