יונה ונער

קנבס
2014
Acrylic and body paints on canvas, printed on glass

Jonna and The Boy

Canvas
CV013
Acrylic and body paints on canvas, printed on glass
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size as per custom order