הגלגול

קנבס
2014
Acrylic and body paints on canvas, printed on glass

Incarnational

Canvas
CV043
Acrylic and body paints on canvas, printed on glass
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size as per custom order