בסערה השמיימה

קנבס
2014
Acrylic and body paints on canvas, printed on glass

In the Storm to Heaven

Canvas
CV022
Acrylic and body paints on canvas, printed on glass
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size as per custom order