מעפר נולדת

קנבס
2014
Acrylic and body paints on canvas, printed on glass

From Dust You Came

Canvas
CV119
Acrylic and body paints on canvas, printed on glass
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size as per custom order