מתוך האדמה

קנבס
2014
Acrylic and body paints on canvas, printed on glass

Child of the Earth

Canvas
CV121
Acrylic and body paints on canvas, printed on glass
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size as per custom order