אדם וחוה

קנבס
2014
Acrylic and body paints on canvas, printed on glass

Adam and Eve

Canvas
CV027
Acrylic and body paints on canvas, printed on glass
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size as per custom order