אטלס

קנבס
2014
Acrylic on Canvas printed on Glass

Atlas

Canvas
CV 120
Acrylic on Canvas printed on Glass
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size as per custom order