פייה

קנבס
2014
Acrylic on Canvas Printed on Perspex
110 x 120

Fairy

Canvas
CV 052
Acrylic on Canvas Printed on Perspex
110 x 120
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size as per custom order