קרע

קנבס
2014

Disunite

Canvas
2014
Photograped by
Omer Ga'ash