קרע

קנבס
2014

Disunite

Canvas
CV 038
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size as per custom order