התרגעות

קנבס
2014

Relaxation

Canvas
CV 036
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size as per custom order