צילום משפחתי

קנבס
2014

Family Picture

Canvas
CV 105
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size as per custom order