צילום משפחתי

קנבס
2014

Family Picture

Canvas
2014
Photograped by
Omer Ga'ash