גולש משערה

קנבס
2014
Acrylic and body paints on canvas, printed on glass

Slides Out of Her Hair

Canvas
CV 002
Acrylic and body paints on canvas, printed on glass
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size as per custom order