זוהר עיניו של ילד

פורטרייט
2014
Oil on Canvas
100x100

Glow of a child's eyes

Portrait
2014
Oil on Canvas
100x100